skip to Main Content
+90-212-853 53 72 info@naturaldyes.com.tr

Kökboya (Rubia tinctorum L.)

Kökboya 1 ile 2 metre boyunda, rizozomlu çok yıllık ve verimli topraklarda yetişen bir bitkidir. Kökboyanın büyük bir olasılıkla ana vatanı Anadolu’dur. Fakat doğal olarak Kafkaslar, İran, Orta Batı Asya ve Himalayalar’a kadar yayılmış olduğu görülmektedir. Kırmızı renk için en önemli boya bitkisi olan kökboyanın yüzyıllar boyunca tarımı yapılmıştır.

Bu bitkinin Kuzey Afrika ve Avrupa’ya kadar hatta İngilizler ve Portekizliler tarafından Hindistan’a kadar getirilip tarımı yapılmıştır. Kök boya bitkisinin uzun süre tarımı yapılmasına rağmen yeni türleri geliştirilememiştir. Tarımı yapılan kökboya ile yabani olarak yetişen kökboya arasında herhangi bir fark yoktur. Türkiye’de Manisa, Demirci, Gördes, Konya, Aksaray, Niğde, Kayseri, Kırşehir, Çorum, Yozgat, Malatya, Elazığ, Adıyaman, Amasya, Ankara, Tokat, Kahramanmaraş, Çanakkale, Muğla gibi illerde yabani olarak yetişmekle birlikte bazı bölgelerde tarımı da yapılmaktadır.

İngilizce Madder, Almanca Krapp, Fransızca Granace, Yunanca Erythrodano ve Rhizari ve Arapça Fou-wa isimleri ile kırmızı renk doğal boyarmadde olarak kullanıldığı bilinmektedir.

 

Elde Edilen Renkler:

Boyama reçetesine göre; Kırmızı ve tonları

 

Back To Top