skip to Main Content
+90-212-853 53 72 info@naturaldyes.com.tr

“Bir sistemin kendini devam ettirmek için uzun vadeli yeniden üretimi.”

Tüm modern endüstrilerde olduğu gibi, tekstil üreticileri tarafından çevreye bırakılan maddeler de genellikle zararsız değildir.
Bu nedenle, çevre zararlarının azaltılması ve ekolojik koruma için enerji, su ve kaynak tüketiminin azaltılması, geri kazanımın adaptasyonu, sürdürülebilir doğal hammadde kaynakları, çevre dostu boyarmaddeler kullanımı, oluşan kirlilik düzeyinin azaltılması ve de kirlilik oluştuktan sonra, uzaklaştırmak için yöntemlerin uzun süreli tekrarlanabilir ürün, üretimi ve atık maddelerin azaltılmasına ve değerlendirilmesine yönelik sistemlerin kurulması ekolojik, ekonomik ve de sosyal açıdan değerlendirilmektedir.
Bu çerçevede Natural Dyes, sürdürülebilirliği ilke olarak belirlemiştir. Bu nedenle de son yıllarda bu alanda önem kazanan doğal boyalar sektöre sağlamayı sürdürmektedir.

Şirketin amacı, sürdürülebilir doğal boya hammaddelerini tekstil sektörüne sağlamaktır.

TEKSTİL BOYAMACILIĞINDA KULLANILAN BİTKİSEL ATIK MADDELER ve POTANSİYELLERİ

CEVİZ KABUĞU

Türkiye’de ceviz ağacı sayısı: 1.748.000
Ceviz üretimi: 178.142 ton/yıl. (TÜİK)
30.000 ton/yıl ceviz kabuğu elde edilmektedir.
120.000 ton kumaşı koyu kahverengi,
240.000 ton kumaşı orta kahverengi
500.000 ton kumaşı açık kahverengi boyar.

MEŞE PALAMUDU

Tahmini potansiyeli 31.388.250 ton/yıl.
Türkiye’deki meşelikler 5.150.000 hektardır.
Yılda 750.000.000 ile 1.133.000.000 ton potansiyel var.
1.500.000.000 ton ile 2.300.000.000 ton kumaş,
12.000.000.000 ton ile 17.200.000.000 ton kumaş boyanır.

PORTAKAL KABUĞU

Portakal üretimi: 4.800.000 ton /yıl
Portakal kabuğu potansiyeli minimum: 100.000 ton/ yıl
Minimum: 1.000.000 ton kumaşı koyu sarı renge,.
Minimum : 1.600.000 kumaşı orta sarı renge,
Minimum 3.200.000 ton kumaşı açık sarı renge boyar

NAR KABUĞU

Türkiye’de NAR yaklaşık 300.000 hektarda üretiliyor.
Üretilen Nar: 445.750 ton /yıl
Nar kabuğu potansiyeli minimum: 80.000 ton/yıl
160.000 ton ile 320.000 ton kumaşı koyu renklerde,
640.000 ton ile 1.280.000 ton kumaşı orta ve açık renklerde boyar.

Back To Top