skip to Main Content
+90-212-853 53 72 info@naturaldyes.com.tr

Çevre bilincinin gelişmesiyle birlikte insanlar için kanserojen ve zehirli maddelerden korunabilmek her geçen gün daha önemli hale gelmektedir. Bu amaç doğrultusunda yürütülen bilimsel çalışmaların sayısı hızla artarken, tüketicilerin talebine yönelik olarak şirketlerinde Ar-Ge bütçeleri sürekli artmaktadır.

Doğal boyalar bakteri ve mantar oluşumunu önler, ultraviyole ışınlardan korur.  Bu nitelikler, doğal boyaların başta tekstil olmak üzere kozmetik, gıda, eczacılık, konservasyon, enerji ve sağlık gibi endüstriyel alanlarda daha yoğun kullanılmasını sağlayacaktır. Bu sayede tüketici sağlığıyla birlikte doğal kaynakların korunmasına da katkıda bulunacaktır.

Doğal boyaların geleneksel kullanımın ötesinde endüstride kullanılabilmesi için hammaddelerinin belli standartları sağlaması ve sürdürülebilir olması zorunludur. Şirketimiz, zengin bitki örtüsüne sahip olan ülkemizin farklı bölgelerinden temin edilen boya bitkilerini standardize ederek akredite laboratuvar onaylı olarak sunmaktadır. Böylece üretimde sürdürebilirliği ve çevrenin korunmasını hedeflemektedir.

Back To Top